กลุ่มงานการพยาบาล จัดอบรมวิชาการ “โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรการเรียนรู้สู่คุณภาพ” ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประธานเปิดการอบรม