การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น. งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลวังหิน ได้ดำเนินการจัดอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง ดำเนินโครงการโดย นายอุดร สีหบุตร หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงรพยาบาลวังหิน จังหวัศรีสะเกษ

Related Posts