โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานด้านการคัดกรองดูแล และช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐น.งานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฎิบัติงานด้านการคัดกรองดูแล และช่วยเหลือสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก 2-15 ปี อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน ในการนี้ มีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาลวังหิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts