การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager

วันนี้ เวลา 08.30น.โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ Care Manager” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินโครงการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts