กิจกรรมงานบุญนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

21 กันยายน 2563 นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน มอบหมายให้นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)เป็นตัวแทน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ณ วัดป่าวังศิลา ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ

Related Posts