ความคืบหน้าเตรียมความพร้อมรับเสด็จ

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Related Posts