ต้อนรับทีมนิเทศระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมบริหารโรงพยาบาล ได้ให้การต้อนรับนางชนัญญา ภิราญคำ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่12 อุบลราชธานี ได้มาติดตามตรวจสอบมาตรฐาน แหล่งกำเนิดมลพิษและระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts