ต้อนรับผู้ช่วยผู้ตรวจสาธาณสุขเขต10

วันที่ 10 เมษายน 2564 โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน นายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหิน (ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน)พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การต้อนรับ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ (ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10) และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts