ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร

Related Posts