น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐น.
นายธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts