ประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวังหิน โดยการนำของนายแพทย์ ธนกร ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประธานในการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน ในโอกาสเดียวกัน ได้มอบเกียรติบัตรให้กับงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น

Related Posts