ประชุมคณะกรรมการบริหาร

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงพยาบาลวังหิน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน กันยายน 2563 โดยนายแพทย์ ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ประธานการประชุม

Related Posts