ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

วันที่ 13 พ.ค 64โรงพยาบาลวังหินได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน เป็นประธานที่ประชุม มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้แสดงความยินดีและขอต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้มาใหม่ นางสาวมาริษา โพธิโสภา พยาบาลวิชาชีพ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts