ประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับอำเภอวังหิน

วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลวังหินได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอวังหิน ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ 2565 โดยมีนายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหินเป็นประธานที่ประชุม ในการนี้มีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts