ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒณาสุขภาพปี ๖๔

๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ,หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)และแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔ ณ อารยารีสอร์ทริเวอร์ไซด์โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Related Posts