รองผู้ว่าติดตามงานควบคุมป้องกันโรคCOVID-19อำเภอวังหิน

วันนี้เวลา 09.30-11.30น.นายวิชัย ตั้งคำเจริญ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ )ได้มาติดตามงานควบคุมป้องกันโรคCovid-19 ของอำเภอวังหิน ณ หอประชุมอำเภอวังหิน โดยได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคCovid-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการนี้มีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน นายธนกรณ์ ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม

Related Posts