ประชุมองค์กรแพทย์โรงพยาบาลวังหิน

องค์กรแพทย์โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) ประชุมพบปะหารือทบทวนแผนด้านการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลเพื่อการพัฒนาในด้านการรักษาให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน

Related Posts