โรงพยาบาลวังหิน นำโดย นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอนุสรณ์ แสงกล้า (นายอำเภอวังหิน) และภรรยา ประธานพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา