มอบเครื่องสแกนอุณหภูมิ,surgical mask ให้กับโรงเรียนจำนวนสี่แห่ง

วันนี้เวลา 10.00น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยนายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) ได้ดำเนินการ มอบอุปกรณ์เครื่องแสกนอุณหภูมิ และ surgical mask ให้กับโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา โรงเรียนบ้านกะเอิน โรงเรียนบ้านลิงไอ โรงเรียนอนุบาลวังหิน ทั้งหมดจำนวนสี่โรง เพื่อใช้ในการแสกน ควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดCOVID-19 ในกลุ่มเด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอม วันที่ 14 มิ.ย 64 ที่จะถึงนี้

Related Posts