รับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายแพย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้ให้การต้อนรับ คณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และเป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts