รับคณะนิเทศและประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2เมษายน2564 เวลา 09.00น. โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนางจุรีรัตน์ เกิดโสรฬ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล)ได้ให้การต้อนรับคณะนิเทศและประเมินคุณภาพงานบริการพยาบาล ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts