รับบริจาคเจลแอลกอฮอร์สู้ภัยโควิด

รงพยาบาลวังหิน ขอขอบพระคุณ ทุกกำลังใจที่มอบให้ สิ่งของต่างๆ ที่ท่านมอบให้กับโรงพยาบาลวังหิน คือกำลังที่สำคัญอย่างยิ่ง สิ่งของเหล่านี้จะถูกนำส่งไปถึงมือผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เผชิญความเสี่ยง ทั้งบุคคลากรภายในโรงพยาบาลและบุคคลากรภายนอก อย่างคุ้มค่า รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด#ขอบคุณน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน#แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

Related Posts