รับบริจาคโลหิต

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน)ได้สนับสนุนส่งทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล และทีมรับบริจาคโลหิต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภอวังหิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts