รับประเมินการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางการพยาบาล QA

วันที่ 22มิ.ย 2565 เวลา09.00น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยนางจุรีรัตน์ เกิดโสฬส หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและหัวหน้างานต่างๆ โรงพยาบาลวังหิน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประเมินการพัฒนาคุณภาพ งานบริการทางการพยาบาล “QA” และนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดทางการพยาบาลปี2565 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารทั้วไปโรงพยาบาลวังห

Related Posts