รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวิชาการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๓ รับรางวัลผลงานด้านวิชาการ หลายรางวัล ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts