รับมอบ ราวคู่ฝึกเดิน ( pararell bars )

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน มอบหมายให้นางนภเกตต์ ขันศิลา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เป็นผู้แทนรับมอบ ราวคู่ฝึกเดิน ( pararell bars ) มอบโดยนายพรชัย ศิริมานพ กำนันตำบลดวนใหญ่และครอบครัว ณ งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts