ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่๕ เวลา ๐๗.๓๐น. โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอวังหิน

Related Posts