ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชการ-ที่๙

วันที่ ๑๓ ตุลามคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน ประธานในพิธี ในการนี้มีหัวหน้าส่วสราชการและข้าราชการในสังกัดหน่วยงานต่างๆ เขตอำเภวังหิน ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts