ร่วมพิธี วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts