วัคซีนล็อตแรกสำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09.00น.โรงพยาบาลวังหินได้ดำเนินการฉีดวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ล็อตแรก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ณ จุดบริการผู้ป่วยอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหินโดยมี นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน ได้ให้เกียรติรับการฉีดเป็นคนแรก ต่อด้วยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อผู้ป่วยโควิด19 บุคคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ผู้เข้ารับการฉีดทั้งหมดได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ครบทั้ง 8 ขั้นตอน

Related Posts