วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม เวลา ๐๗.๓๐น.โรงพยาบาลวังหิน โดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ เกิดโสรฬ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลวังหิน หัวหน้างานต่างๆ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมพิธีการถวายพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอวังหิน

Related Posts