วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะได้เดินทางมาเพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อน วาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี ปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี มีวัคซีนใจ ไม่ฆ่าตัวตาย เด็กไทยพัฒนาการสมวัย EQ IE ดี จังหวัดศรีสะเกษประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีอานนท์ หนุนชู นายอำเภอวังหิน กล่าวรายงาน และมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการต่างๆ ในระดับอำเภอวังหิน ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts