13เมษายน2564 โรงพยาบาลวังหินจัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมวาระเร่งด่วน เฝ้าติดตามสถาณารณ์COVID-19 ของอำเภอวังหิน โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน เป็นประธานที่ประชุม