ศรีสะเกษ Kick off (คลินิกกัญชาทางการแพทย์)

นที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลวังหิน ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพ พิธีเปิดคลินิคกัญชาทางการแพทย์ ศรีสะเกษ kick off โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ(ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ) เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts