สร้างสพานบุญ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน มอบหมายให้ นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) “ทีมงานจิ๋วแต่แจ๋ว” ออกปฏิบัติงานเตรียมสถานที่ และสร้างสะพานบุญ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานธรรม วัดป่าวังศิลา ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts