ส่งทีมบุคลากรออกปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ เวลา 08.30น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จำนวน 2 ท่าน 1.นายยุคล ชนะสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2.นายสุทธิชัย สมใจ พนักงานบริการซึ่งได้เดินไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย Covid-19 ระหว่างวันที่ 30 เม.ย 64 – 7พ.ค64 #เป็นทีมแรกของโรงพยาบาลวังหิน ณ โรงพยาบาลสนามโรงแรมศรีพฤทธาลัย ม ราชภัฏศรีสะเกษ ในการนี้มีคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหลายๆกลุ่มงาน ได้ร่วมให้กำลังใจสำหรับทั้งสองท่าน ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญในครั้งนี้

Related Posts