เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน ประธานพิธีเปิด กิจกรรม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ แผ่นดินไทย ไร้สโตรค จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้มีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน และ นายอรรถวุฒิ ชารีผล สาธารณสุขอำเภอวังหิน รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหิน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts