แสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ชารีผล

วันที่ 23 มีนาคม 2564เวลา 09.00น. นายธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถวุฒิ ชารีผล(หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอวังหิน) ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหิน เนื่องในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Related Posts