แสดงความยินดีกับอาจารย์หมอสงวนศักดิ์ วิเศษศุกล

วันที่ ๒๓มีนาคม๒๕๖๔ นายธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์หมอสงวนศักดิ์ วิเศษศุกล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นตรา มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

Related Posts