โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการจัดการสาธารณภัย ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริอมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) เป็นประธาน

Related Posts