โครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังหิน ได้ให้ความอนุเคราะห์นำคณะเจ้าหน้าที่(กำลังพล) ของ สภ.วังหิน มาดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ภายในและรอบๆ พื้นที่บริเวณของโรงพยาบาล เป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมง ในการนี้นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้นายวรเทพ วารินทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ พ.ต.อ.อิทธิโชติ ไชยมงคล ผู้กำกับการ สภ.วังหิน และกำลังพล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มาดำเนินกิจกรรมโครงการดีดี ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากผู้ที่มีจิตอาสา โรงพยาบาลวังหินจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

Related Posts