โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้

วันนี้เวลา 09.30น.นายสมาน อารีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม)ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน เป็นประธานเปฺิดการจัดอบรม “โครงการพัฒนาระบบริการศูนย์พึ่งได้” อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 16,17,18 มิ.ย 2564 ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหินวิทยากรโดย พ.ต.ท สมบัติ นามสุวรรณ รอง ผกก.สอบสวนสภ.เมืองศรีสะเกษดำเนินโครงการโดย นางภิญญาภัค บุญยมานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ในการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ อสม.,ผู้นำชุมชน, บุคลากรหน่วยงานราชการต่างๆ ระดับอำเภอ เข้าร่วมการอบรม

Related Posts