โครงการวังหินสัมพันธ์สามัคคี

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงพยาบาลวังหิน จัดทำโครงการวังหินสัมพันธ์สามัคคี ณ ห้องประชุมวังทอง โรงพยาบาลวังหิน ผู้เข้ร่าวมโครงการ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังหินทุกกลุ่มงาน โดยมีนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน) เป็นประธาน

Related Posts