โครงการสนับสนุนแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ ๖​ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ได้มอบหมายให้ นางสาวอรนิชา เตมียะเสน ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ ในการนี้ มีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts