รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลวังหิน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง

 ผู้ประกาศ : นายณัฐกิตติ์ วิเชียรนิธิโชติ
 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 วันที่ประกาศ : 4 มิถุนายน 2563 เวลา : 12:00:00 น.