๖๐ปี คุณความดีมิลืมเลือน

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา​๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและคณะ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ

Related Posts