รับการประเมินตรวจสอบภายใน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวล 08.00 น. นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ บุญศิริษานนท์ รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ให้การต้อนรับทีมประเมินตรวจสอบภายใน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังหิน

Related Posts