โครงการพัฒนาดูแลระบบบริการ การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565เวลา 08.30 น.นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ประธานพิธีเปิดการจัดอบรม โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง ดำเนินโครงการโดย นายอุดร สีหบุตร หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลวังหิน

Related Posts