รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

รับมอบรางวัลผลการปฏิบัติงานสาธารณสุข ๒๕๖๓

๒๒ กันยายน ๒๕๖๓โรงพยาบาลวังหิน นำโดยนายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการงานสร้างภูมิคุ้มกันโรค

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางรัตนา […]

ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนว […]

โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง

นายอุดร สีหบุตร (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) จัดอบรมโ […]

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ (คปสจ.ศก) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

นายแพทย์ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน ร่วมประ […]

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงพยาบาลวังหิน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมรับ […]