น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ครบ 120 ปี
Boonyarid
Posted in กิจกรรม

น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐น.นายธนกร ชมาฤกษ์ (ผู้อำนวยการ […]